Jana Bégerová, DiS.art.

 
 
Vyučuje dištančne:

- zasielanie učebných materiálov na email, Messenger, web školy

- následná konzultácia (online hodina) cez Messenger, Skype, Zoom