Arpád Hollmann, DiS.art., metodik PK

arpadhollmann@centrum.sk
 

Vyučuje dištančne:

- zasielanie učebných materiálov na email, Messenger 

- následná hodina (online hodina) cez Messenger, Skype, Zoom

- osobná konzultácia mail, telefón, chat