Hra na sláčikové hud. nástroje a hra na cimbale - 2017/2018

1.       Mgr.art. Ivan Kubiš, ved. PK

2.       Paulína Belková

3.       Dominika Klimeková

4.       Mgr. Lenka Krištofíková, DiS.art.

5.       Mária Kunáková, DiS.art.

6.       Mgr. Ondrej Priehoda

7.       Mgr.art. Anton Pohančeník

8.       Mgr.art. Katarína Stašová, DiS.art.

8.       Mgr.Pavol Šamaj

9.       Mgr. Ivana Vraželová, DiS.art.

10.     Mgr. Juliana Weglorzová, DiS.art.

11.     Mgr.art. Radka Weisháb