Mgr. Alena Lehotská

alena.lehotska73@gmail.com
+421 907 567 730
 
Pracuje formou  dištančného  vyučovania:
notový  materiál  a pokyny k vyučovaniu  cez  mail,  
nahrávka a chat cez  mobil,  
telefón s rodičmi  a žiakmi,  
odkaz  na web  stránke školy