Mgr. Juliana Weglorzová, DiS.art.

weglorzova@centrum.sk
+421 903 556 394
 
14_04_2020

Po skúsenostiach pri online vyučovaní prikladám ladičku huslí, podľa ktorej sa môžte naučiť ladiť.

Postup:

1. ak máte veľmi rozladené všetky struny, najprv si uvoľnite dolaďovače na strunníku,

2. pomaly naťahujte kolíky (vyššie - smeron nahor, nižšie - smerom nadol), zároveň brnkaním kontrolujte struny, aby ste vedeli, v akej výške približne je tón,

3. nalaďte si najprv stredné struny, aby sa vám nepohla kobylka, potom strunu "g", a nakoniec e2,

4. zatlačte kolíky a výšku struny dôkladne dolaďte dolaďovačom.

https://youtu.be/-Ipud5vKOLI

Milí žiaci. 

Uvádzam do pozornosti online koncerty Slovenskej filharmónie a mnohých ďalších hudobných telies na Slovensku. Významne prispejú k rozšíreniu vašich obzorov v hudbe. Pozrite si predovšetkým koncerty Slovenského komorného orchestra pod vedením Ewalda Danela, ktorí minulé roky účinkovali aj u nás v Čadci. Určite ho spoznáte:)  https://youtu.be/TLVRCAznDeQ

 
Po 23_03_2020
1. ročník 1. časti, cvičenia.pdf (176761) 1. ročník 1. časti, strana 2.pdf (183451)
1. ročník 1. časti, strana 3.pdf (294493) 1. ročník 1. časti.pdf (182086)
1. ročník 2. časti, etuda.pdf (201073) 1. ročník 2. časti.pdf (307712)
2. časť, strana 1.pdf (265726) 2. časť, strana 2.pdf (232060)
2. ročník 1, časti.pdf (262050) 2. ročník 1. časti, strana 2.pdf (245360)
2. ročník 2. časti, strana 1.pdf (289414) 2. ročník 2. časti.pdf (255967)
2., 3. ročník 1. časti, cvičenia.pdf (428001) 2., 3. ročník 1. časti.pdf (343579)
3. ročník 1. časti, cvičenia.pdf (321236) 3. ročník 1. časti, strana 1.pdf (241176)
3. ročník 1. časti, strana 2.pdf (252567) 3. ročník 1. časti.pdf (212391)
3., 4. ročník 1. časti, cvičenia.pdf (282456) 3., 4. ročník 2. časti.pdf (293552)
4. ročník 1. časti, 1. ročník 2. časti, cvičenia.pdf (283178) 4. ročník 1. časti, 1. ročník 2. časti, strana 1.pdf (245760)
4. ročník 1. časti, 1. ročník 2. časti, strana 2.pdf (280768) 4. ročník 1. časti, 1. ročník 2. časti.pdf (215040)
4. ročník 1. časti, 2. časť.pdf (273403) 4. ročník 1. časti, strana 1.pdf (221032)
4. ročník 1. časti, strana 2.pdf (157424) 4. ročník 1. časti, strana 3.pdf (138237)
Karlíku, Karlíku, 2.,3. ročník 1. časti.pdf (294745) Mandarinka Darinka 2. ročník 1. časti.pdf (188024)
 
Ut 23_03_2020

https://youtu.be/JpJABGeK7Tc nácvik vibráta

https://youtu.be/RVMsMnajeNQ nácvik vibráta

https://youtu.be/SSc3pwKGpMo ukladanie prstov ľavej ruky

https://youtu.be/ngrWfKnwkDs postavenie a činnosť pravej ruky

Milí žiaci, aby ste predišli nadobudnutiu zlozvykov pri samostatnom cvičení, pozrite si videá, ktoré vám pomôžu. Neustále sa kontrolujte. Nie je dôležitá kvantita, ale kvalita hrania. Pozdravujem. Julka Weglorzová