Mgr. Juliana Weglorzová, DiS.art.

weglorzova@centrum.sk
+421 903 556 394
 
Učiteľ pracuje dištančne formou:
prevažne videochat Messenger
mailom: učebné materiály - notové zápisy..., odkazy na internetové hudobné stránky
telefonicky: kontrola prijatia pokynov a pozvania na videochat
 
Po skúsenostiach pri online vyučovaní prikladám ladičku huslí, podľa ktorej sa môžte naučiť ladiť.

Postup:

1. ak máte veľmi rozladené všetky struny, najprv si uvoľnite dolaďovače na strunníku,

2. pomaly naťahujte kolíky (vyššie - smeron nahor, nižšie - smerom nadol), zároveň brnkaním kontrolujte struny, aby ste vedeli, v akej výške približne je tón,

3. nalaďte si najprv stredné struny, aby sa vám nepohla kobylka, potom strunu "g", a nakoniec e2,

4. zatlačte kolíky a výšku struny dôkladne dolaďte dolaďovačom.

https://youtu.be/-Ipud5vKOLI