Mgr. Vraželová Ivana, DiS.art

iziskavra@gmail.com
+421 919 349 949
 
Všetkým prajem pevné zdravie a verím,že sa čoskoro uvidíme :-)

Výučba dištančného vzdelávania žiakov je aplikovaná formou:

VIDEOCHAT: Messenger, Viber, WhatsApp

VIDEOZÁZNAM:  

- deti posielajú svoj videozáznam cez sociálne siete (messenger, viber, whatsApp)

- učiteľ sa k videozáznamu vyjadrí a zhodnotí ho písomne cez soc.siete, alebo nahrá zvukový záznam, kde vysvetlí a zhodnotí prácu žiaka na videozázname.

- v prípade potreby uč. komunikuje aj priamym telefonátom so zákonným zástupcom.

ZADÁVANIA ÚLOH:  po dohode so žiakmi a ich zák. zástupcami uč. posiela noty, nahrávky, odkazy na YOUTUBE cez soc. siete.