Mgr. art. Radka Weisháb, Art.D.

weishab.r@gmail.com
+421 915 096 775
25_03_2020

Milí žáci,

situace, v které jsme se ocitli v souvislosti s uzavřením všech školských zařízení, je pro nás nová a neobvyklá. Věřím, že ve vzájemné spolupráci a v rámci našich možností nastalou situaci zvládneme.

V současné době není možná ani standardní výuka na naší Základní umělecké škole v Čadci. Rovněž není možné předpokládat, kdy se vyučování obnoví. Proto je důležité, abychom tento čas, kdy se nemůžeme potkávat osobně, využili na dočasné samostudium. Za tímto účelem jsem pro vás otevřela novou online třídu, do které jste se již prostřednictvím emailové pozvánky a odkliknutím příslušného odkazu dostali. V této online třídě pro vás připravuji plán, který přizpůsobuji konkrétním potřebám a zadávám domácí úlohy. V domácím prostředí cvičte na nástroji, zpívejte si, vyhraďte si čas na studium a také na odpočinek. Dříve či později se setkáme a bude potřebné být připraveni na přijímací zkoušky konzervatoře a závěrečnou klasifikaci. Možná bude vše probíhat velmi rychle a v krizovém módu. Proto vás budu pravidelně kontaktovat prostřednictvím této online třídy a emailu.

Sledujte dění v krajině, řiďte se dobrými radami odborníků, dodržujte pokyny a dejte pozor na své zdraví. Věřím, že se co nejdříve, jak jen to bude možné, vrátíme do běžného chodu života. Těším se na setkání s vámi.