Bc. Júlia Hutyrová

juliahutyrova@zoznam.sk
+421 915 816 871
 
01_06_2020:
 
11_05_2020
 
27_04_2020

Učivo pre žiakov HN od 27. 4. – 30. 4.

PŠ – pracovný zošit str.  62-63 (2/4 takt)

1 r. / 1 č. – pracovný zošit str. 34 (odrážka)

2 r. / 1 č.  – pracovný zošit str. 66 (hudobné nástroje)

3 r. / 1 č. – pracovný zošit str. 70-71 (orchester a dirigent)

4 r. / 1č. – pracovný zošiť str. 65 ( rovnomenné a paralelné stupnice)

1 r. / 2 č. – pracovný zošit str. 54-57( Hudobný romantizmus, hudobní skladatelia R. Wagner, J. Brahms, P. I. Čajkovskij, E. H. Grieg a ďalší).

2 r. / 2 č. – pracovný zošit str. 59-63 (hudobné formy, skladatelia)

 
20_04_2020

Učivo pre žiakov HN p. uč. A. Lehotskej a J. Hutyrovej

od 20. 4. – 24. 4.

PŠ – pracovný zošit str. 54, 55, 57 (pomlčky v hudbe)

1 r. / 1 č. – pracovný zošit str. 36, 40 (noty s krížikmi a béčkami)

2 r. / 1 č.  – pracovný zošit str. 60,61 (krížiky a béčka v predznamenaní)

3 r. / 1 č. – pracovný zošit str. 64 – 68 ( opakovanie molových stupníc s béčkami)

4 r. / 1č. – pracovný zošiť str. 60 – 64 ( molové stupnice, harmonická, melodická a molový kvintakord)

1 r. / 2 č. – pracovný zošit str. 50 – 53 ( Hudobný romantizmus, hudobné formy, F. Schubert, R. Shumann, F. Chopin)

2 r. / 2 č. – pracovný zošit str. 54  - 58 (Hudba v období romantizmu, hudobné formy)

            Všetkých žiakov pozdravujeme - dúfam,  že sa aj v tomto náročnom období venujete aj hudobnému štúdiu, ktorého súčasťou je aj hudobná náuka. Starší žiaci t. j.  od 4 r. a vyššie ak je to vo  vašich možnostiach pracujte na projektoch ako sme sa dohodli na vyučovacích hodinách ešte pred prerušením klasického štúdia z dôvodu koronavírusu.  

 
02_04_2020