Mgr. Alena Gavlasová, DiS.art.

alenkagavlasova@gmail.com
+ 421 907 176 606
 
Vyučuje dištančne:

Online vyučovanie - cez sociálne siete - Messenger, Skype, Gmail - videohovor, 

Telefonický hovor so žiakom, 

Žiaci mi posielajú nahrávky skladieb 

hodnotím cez mail, hlasovú alebo písomnú správu (Messenger), 

Zasielanie materiálov a úloh - gmail, messenger, skype