Jana Bégerová, DiS.art.

jankabegerova@gmail.com
+421 919 215 122

 

Vyučuje dištančne:

- zasielanie učebných materiálov na email, Messenger, web školy

- následná konzultácia (online hodina) cez Messenger, Skype, Zoom