Mgr. Katarína Šimašková

 
 
Vyučuje dištančne:

Online hodiny - videochat (whatsapp, messenger) 

Videozáznam -  cez whatsapp, messenger. 

Pokyny, hodnotenie písomnou alebo zvukovou formou, mail, mobil 

Úlohy- notový materiál, odkazy na YouTube videá, nahrávky posielam cez whatsapp, messsenger