Alexandra Jedináková, DiS.art.

 
 
Vyučuje dištančne:

Videohovor Messenger

Videohovor Zoom

Gmail- onlinetrieda: pokyny a zasielanie hudobných materiálov

E-mail: zasielanie hudobných materiálov