Mgr.art. Tomáš Vrškový, DiS.art., ved. PK

tomaskovrskovy@gmail.com
 
Speváci moji, pozor, pozor..., skúste si toto prečítať, príp. sa to aj naučiť: