Mgr.art. Tomáš Vrškový, DiS.art., ved. PK

 
 
Vyučuje dištančne:

Online vyučovanie - cez sociálne siete - Messenger, Skype, Gmail - videohovor, 

Telefonický hovor so žiakom, 

Žiaci mi posielajú nahrávky skladieb - ja ich opravujem, konzultujem a hodnotím - písomne cez mail, hlasovú alebo písomnú správu (Messenger), 

Zasielanie úloh - gmail, messenger, skype