Mária Kozová, DiS.art., ved. PK

Kontakt:
kozova.majka@gmail.com

+421 908 238 302

 

Vyučuje dištančne:

Online výučba (messenger, viber, whatsapp)

Tvorba a zverejnenie metodických videí učiteľom (súkromné skupiny na facebooku)

Spoločné zdieľanie nahrávok, spoločná diskusia rodičov i žiakov (súkromné skupiny na facebooku)

Osobná konzultácia, (mobil, soc. siete, e-mail)

Hudobná náuka (pracovné listy na webe školy v sekcii - hudobná náuka)

Aktualita 02_2021

Moji milí žiačikovia :-)

Aj napriek tomu, že máme pravidelne každý týždeň online hodiny, dovoľte mi odporučiť Vám, ako môžete postupovať pri nácviku skladieb alebo ako sa celkovo zdokonaliť v hre na gitare vďaka rôznym technickým cvičeniam.

1. Predtým ako idem hrať na nástroji:

- skontrolujem, či je gitara naladená (môžete použiť ladičku)

- pripravím si gitarovú podnožku, stojan na noty a dám si záležať na tom, aby som gitaru držal/a    

  správne. Taktiež skontrolujem pozíciu pravej ruky (trojuholník, neopieram zápästie o gitaru) 

  a taktiež ľavej ruky (palec nevyčnieva, prsty kolmo ku pražcom, dlaňou sa nedotýkam hmatníka)

- sedím vystreto, nehrbím sa, snažím sa byť uvoľnený/á a taktiež musím mať uvoľnené obe ruky.

- toto všetko sa snažím kontrolovať aj priebežne počas hry (kŕčovité držanie gitary nikdy nikomu

  nepomohlo podať v hre na gitare lepší výkon, práve naopak)

2. Ako postupovať pri cvičení skladby

- ak je skladba nová, potrebujem sa s ňou najprv zoznámiť po teoretickej stránke (všimni si 

  tóninu resp. aké má predznamenanie/krížiky, béčka/, na koľko dôb si budeš rátať takty

  a s akými rytmickými hodnotami sa v danej skladbe stretneš. Rytmus si kľudne aj vytlieskaj)

- vo veľmi pomalom tempe si skús skladbu prejsť a tak sa zoznámiť s melódiou či harmóniou. Ak

  je skladba dlhá a náročná, kľudne si ju rozdeľ na nejaké úseky a postupne sa s týmito úsekmi

  oboznamuj

- keď už sa so skladbou dobre oboznámiš, neodporúčam Ti ju neustále obohrávať od začiatku

  do konca, ale zaoberaj sa hlavne tými úsekmi, ktoré Ti idú najhoršie (precvičuj ich jednotlivo

  a spájaj ich so susednými taktami). Najviac cvič to, čo Ti ide najhoršie a tak dosiahneš oveľa

  lepší celkový výsledok :-)

- neskôr si pri nácviku pomôž metronomom, bude Tvojím rytmickým zrkadlom :-)

- ak máš k dispozícii nahrávku či video pre danú skladbu, vypočuj si ju a nechaj sa inšpirovať :-)

3. Odporúčané videa alebo niečo pre inšpiráciu

- technické cvičenia pre ľavú ruku (cvič ich s väčšou pravidelnosťou a naozaj uvidíš výsledky)

 1. https://www.youtube.com/watch?v=jngrILRIfQk&t=163s

 2. https://www.youtube.com/watch?v=24vOFOOtVgk

 3. https://www.youtube.com/watch?v=WcXZ9kjJA-w

- technické cvičenia pre pravú ruku (nezabudni na hladký tvar nechtov, ruku maximálne uvoľni)

 1. https://www.youtube.com/watch?v=WcXZ9kjJA-w

 2. https://www.youtube.com/watch?v=lYv0fwHIU_w

- správna technika hry je veľmi dôležitá, ale nezabudnite sa tešiť z hudby ako takej a hrajte všetko to, čo Vás baví :-)

- v prípade akýchkoľvek otázok mi kľudne zavolajte: 0908 238 302 alebo napíšte: kozova.majka@gmail.com

  (messenger, viber, whatsapp ...)