Mgr. Alena Lehotská

alena.lehotska73@gmail.com
+421 907 567 730
 
Vyučuje dištančne:
notový  materiál  a pokyny k vyučovaniu  cez  mail,  web školy, telefón
messenger - videonahrávka  cez  mobil,  následná korekcia videochat počítač
telefón s rodičmi  a žiakmi,  
odkaz  na web  stránke školy